Przetargi, Zamówienia Publiczne Andrespol

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Andrespol

Andrespol: Wykonywanie usługi pralniczej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej GórzeNumer ogłoszenia: 352766 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Andrespol: kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynków Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 56Numer ogłoszenia: 352772 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Lokalizacja

Andrespol: Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej GórzeNumer ogłoszenia: 352738 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Andrespol: Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej GórzeNumer ogłoszenia: 352746 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Andrespol: Świadczenie usług w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy Andrespol i Miasta Łodzi w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 rokuNumer ogłoszenia: 319566 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Brójce 39: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.Numer ogłoszenia: 340582 – 2015; data zamieszczenia: 12.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164235

Lokalizacja

Brzeziny: DRUKOWANIE TYGODNIKA BRZEZIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWYNumer ogłoszenia: 13864 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Brzeziny: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 8392 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Brzeziński , ul. Sienkiewicza 16,

Lokalizacja

Brzeziny: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Staszica 8, 95-060 Brzeziny.Numer ogłoszenia: 7308 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Brzeziny: DRUKOWANIE TYGODNIKA BRZEZIŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWYNumer ogłoszenia: 349752 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

Lokalizacja