Przetargi, Zamówienia Publiczne Augustów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Augustów

Augustów: Utrzymanie działek gminnych na terenie miasta Augustowa tj. sprzątanie powierzchniowe działek – usuwanie śmieci i zanieczyszczeń w 2016 r.Numer ogłoszenia: 9262 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Augustów: dostawa oleju napędowego w ilości 170000 litrówNumer ogłoszenia: 352748 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Augustów: Naprawa i konserwacja dróg leśnychNumer ogłoszenia: 311418 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Suwałki: Dostawa oleju napędowego do Zespołu Szkół w Przebrodzie w 2016r.Numer ogłoszenia: 352716 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół

Lokalizacja

Suwałki: Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w sezonie 2015/2016.Numer ogłoszenia: 340504 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Suwałki: Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu elektronicznego w ramach projektu Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach i GrodnieNumer ogłoszenia: 316148 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Suwałki: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wraz z wyposażeniem, urządzeniami i innymi elementami współpracującymi do Kreatywnych Ośrodków Nauki i Technologii w Suwałkach w ramach projektu Kreatywne Ośrodki Nauki i Technologii w Suwałkach i GrodnieNumer ogłoszenia: 292602 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015

Lokalizacja

Suwałki: Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o.Numer ogłoszenia: 103323 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Rajgród: Odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy RajgródNumer ogłoszenia: 326444 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 326446 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 311382 – 2015 data 18.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim

Lokalizacja