Przetargi, Zamówienia Publiczne Biała Podlaska

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Biała Podlaska

Biała Podlaska: Nadzór autorski i serwis szpitalnego systemu informatycznego InfoMedica/AMMS, sprawa ZP.3521/1/16Numer ogłoszenia: 19928 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Biała Podlaska: Dostawa samochodów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdyNumer ogłoszenia: 16890 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Biała Podlaska: Dostawa paliwa w formie tankowaniaNumer ogłoszenia: 13764 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny

Lokalizacja

Biała Podlaska: Budowa budynku handlowo-usługowego z obsługą funkcji dworca autobusowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i z kompletną infrastrukturą zewnętrzną w tym m.in: przyłączami do sieci, kompletnym zagospodarowaniem terenu wraz z dojściami, dojazdami, zjazdami, a także z rozbiórką istniejącego dworca autobusowego

Lokalizacja

Biała Podlaska: Świadczenie usług przechowywania pojazdów i holowaniaNumer ogłoszenia: 360778 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Biała Podlaska: Wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 352840 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Biała Podlaska: Świadczenie usług przechowywania pojazdów i holowaniaNumer ogłoszenia: 351274 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Białej

Lokalizacja

Biała Podlaska: Skład, wydruk i dostawa publikacji zamawianych na potrzeby realizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pn. Stworzenie transgranicznej platformy Biznestrans promującej i wspierającej współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych

Lokalizacja

Biała Podlaska: Dostawa produktów leczniczych do chemioterapii, sprawa ZP.3520/41/15Numer ogłoszenia: 329918 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Biała Podlaska: Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń – kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, praw jazdy, praw jazdy międzynarodowych.Numer ogłoszenia: 316162 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: