Przetargi, Zamówienia Publiczne Białystok

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Białystok

Numer ogłoszenia: 16874 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12940 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, woj.

Lokalizacja

Białystok: Sprzedaż i dostawa pieluchomajtek na podstawie recept (wniosków) dla potrzeb tutejszego Domu.Numer ogłoszenia: 15900 – 2016; data zamieszczenia: 24.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Białystok: Sprzedaż i dostawa artykułów czystościowych dla potrzeb tutejszego Domu.Numer ogłoszenia: 13884 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13886 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 360880 – 2015 data 31.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

Lokalizacja

Białystok: Wykonanie przebudowy i rozbudowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową wraz z zapleczem socjalnymNumer ogłoszenia: 13050 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę estakady w ciągu ulicy Gen. N. Sulika nad skrzyżowaniem z ulica K. Ciołkowskiego w BiałymstokuNumer ogłoszenia: 12966 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12968 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 348346 – 2015 data 18.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego

Lokalizacja

Białystok: Dostawa drobnego sprzętu medycznego do sterylizacji. Znak postępowania: DA-ZP-252-4/16Numer ogłoszenia: 12936 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny

Lokalizacja

Białystok: Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z ul. Krakowskiej w Białymstoku, na działkach o nr ewid. 1521/4,1572, obręb 11-ŚródmieścieNumer ogłoszenia: 12924 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Lokalizacja

Białystok: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PUHP LECH sp. z o.o. w związku z działalnością inną niż działalność operacyjna Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w BiałymstokuNumer ogłoszenia: 11286 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: