Przetargi, Zamówienia Publiczne Białystok

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Białystok

Białystok: Sprzedaż i dostawa artykułów mrożonych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2016r.Numer ogłoszenia: 352860 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Białystok: Sprzedaż i dostawa mięs i wędlin do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2016r.Numer ogłoszenia: 352878 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Białystok: Wykonanie Studium Wykonalności projektu: Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszącychNumer ogłoszenia: 351272 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Białystok: Zakup urządzeń 3D na potrzeby Wydziału Informatyki Politechniki BiałostockiejNumer ogłoszenia: 349664 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Białystok: Ochrona fizyczna osób i mienia w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku – cz. I.Numer ogłoszenia: 345478 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 345480 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 182481 – 2015 data 10.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3

Lokalizacja

Białystok: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 345456 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Białystok: Ochrona fizyczna osób i mienia w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku – cz. I.Numer ogłoszenia: 342142 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Białystok: Usługa druku i dostawa materiałów reklamowych na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 340462 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Białystok: Sprzedaż i dostawa warzyw i owoców dla potrzeb tutejszego Domu.Numer ogłoszenia: 338846 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: