Przetargi, Zamówienia Publiczne Bielsko-Biała

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Bielsko-Biała

Bielsko-Biała: Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 48.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych) w 2016 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Bielska-BiałejNumer ogłoszenia: 19908 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 19910 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11972 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600

Lokalizacja

Bielsko-Biała: Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejNumer ogłoszenia: 17800 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Bielsko-Biała: Wykonanie projektów zagospodarowania terenów publicznych w Bielsku-BiałejNumer ogłoszenia: 14750 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Bielsko-Biała: Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (MGR.271.7.2016.DG)Numer ogłoszenia: 14714 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Bielsko-Biała: Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (MGR.271.5.2016.DG)Numer ogłoszenia: 14662 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Bielsko-Biała: Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejNumer ogłoszenia: 11240 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 11242 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8316 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 11244 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 189401 – 2015 data 23.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28,

Lokalizacja

Bielsko-Biała: Usługi z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie leśnictwa Cygański Las w roku 2016Numer ogłoszenia: 7398 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: