Przetargi, Zamówienia Publiczne Bolechowice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Bolechowice

Bolechowice: Wykonanie sufitu podwieszanego Sali konferencyjnej w budynku Małopolskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.Numer ogłoszenia: 352950 – 2015; data zamieszczenia: 27.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Bolechowice: Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego i sprawnego technicznie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem oraz usługi gwarancyjne tego sprzętuNumer ogłoszenia: 323226 – 2015; data zamieszczenia: 28.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Bolechowice: Wykonanie instalacji ciepłej wody (C.W.U.), instalacji solarnej oraz wykonanie instalacji kotłowni w budynku Małopolskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego w Karniowicach.Numer ogłoszenia: 290926 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Jerzmanowice-Przeginia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowice-PrzeginiaNumer ogłoszenia: 17818 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Jerzmanowice-Przeginia: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jerzmanowice – Przeginia i jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 295694 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Jerzmanowice-Przeginia: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Jerzmanowice-PrzeginiaNumer ogłoszenia: 294034 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Morawica: Usługi ubezpieczenia na rzecz Gminy MorawicaNumer ogłoszenia: 295656 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Rudawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w RadwanowicachNumer ogłoszenia: 12126 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Skała: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Skała w sezonie zimowym 2015/2016Numer ogłoszenia: 324716 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Sułoszowa: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Sułoszowa i jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 292688 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja