Przetargi, Zamówienia Publiczne Braniewo

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Braniewo

Braniewo: ZDP.7.252.43.2015 – DOSTAWA NA PLAC ZAMAWIAJĄCEGO RURY STALOWEJ OCYNKOWANEJNumer ogłoszenia: 16846 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Braniewo: ZDP.7.252.3.2016 – Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na plac ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 14684 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Braniewo: ZDP.7.252.2.2016 – Dostawa na plac Zamawiającego kruszywa drobnego 0/2 mm do zimowego utrzymania drógNumer ogłoszenia: 14618 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 14620 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6326 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul.

Lokalizacja

Braniewo: dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, środków dezynfekcyjnych oraz myjących, rękawic, materiałów szewnych, preparatów odżywiania dojelitowegoNumer ogłoszenia: 356228 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 352946 – 2015; data zamieszczenia: 27.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 347660 – 2015 data 18.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 352948 – 2015; data zamieszczenia: 27.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 347660 – 2015 data 18.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st.

Lokalizacja

Braniewo: dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych oraz materiałów wielokrotnego użytku.Numer ogłoszenia: 352938 – 2015; data zamieszczenia: 27.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Braniewo: dostawa leków w podziale na zadaniaNumer ogłoszenia: 352940 – 2015; data zamieszczenia: 27.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Braniewo: dostawa odczynników, zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do odczytu OB oraz leków (uzupełnienie)Numer ogłoszenia: 352942 – 2015; data zamieszczenia: 27.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: