Przetargi, Zamówienia Publiczne Brzeg

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Brzeg

Brzeg: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Brzeskiego Centrum MedycznegoNumer ogłoszenia: 20826 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Brzeg: Usługa kompleskowego ubezpieczenia Brzeskiego Centrum MedycznegoNumer ogłoszenia: 9332 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Centrum Medyczne , ul.

Lokalizacja

Brzeg: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGONumer ogłoszenia: 292754 – 2015; data zamieszczenia: 01.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o. , ul.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Grodków: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie w roku 2016 (artykuły sypkie, nabiał, warzywa i owoce, pieczywo).Numer ogłoszenia: 340426 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Oława: Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego IINumer ogłoszenia: 16940 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w

Lokalizacja

Oława: Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie. znak sprawy ZOZ/DZP/PN/1/16Numer ogłoszenia: 10292 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Oława: Przebudowa drogi p.poż. nr 33 na terenie leśnictwa Chrząstawa na odcinku od 0-00 do 1108 mb.Numer ogłoszenia: 349814 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Oława: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla Nadleśnictwa Oława Bystrzyca, ul. Lipowa 8.Numer ogłoszenia: 342164 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Oława: Dostawa energii elektrycznejNumer ogłoszenia: 333586 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Baseny Miejskie “Termy Jakuba” Sp. z o.o. ,

Lokalizacja

Oława: Przebudowa drogi leśnej na terenie leśnictwa DziuplinaNumer ogłoszenia: 316326 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja