Przetargi Budowlane - Bydgoszcz

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Budowlane - Bydgoszcz

Bydgoszcz: Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie miasta Bydgoszczy w 2016 r.Numer ogłoszenia: 348294 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 348296 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184433 – 2015 data 14.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel.

Lokalizacja

Bydgoszcz: Roboty polegające na wymianie zniszczonego ogrodzenia na nowe w Żłobku nr 20 Żaczek przy ul. Gierczak 8 w Bydgoszczy.Numer ogłoszenia: 313070 – 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Bydgoszcz: Budowa ulicy Kalinowej i Czeremchy w Bydgoszczy (dz. nr ew. 136, 21/4, 18, 3/1, 422, 22/3, 3/7 w obrębie 43) obejmującej: wykonanie nowej nawierzchni wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi oraz wjazdami do posesji wraz z przykanalikami do kanalizacji deszczowej

Lokalizacja

Bydgoszcz: Opracowanie dokumentacji projektowej i oraz realizacja robót budowlano-montażowych związanych z budową kuchni i stołówki wraz z zapleczem dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w GrudziądzuNumer ogłoszenia: 311272 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Bydgoszcz: Budowa ulicy Kalinowej i Czeremchy w Bydgoszczy (dz. nr ew. 136, 21/4, 18, 3/1, 422, 22/3, 3/7 w obrębie 43) obejmującej: wykonanie nowej nawierzchni wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi oraz wjazdami do posesji wraz z przykanalikami do kanalizacji deszczowej

Lokalizacja

Bydgoszcz: Wykonanie robót budowlanych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela przy ul. Kornela Ujejskiego 75 w BydgoszczyNumer ogłoszenia: 294174 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Bydgoszcz: Budowa systemu wentylacji i klimatyzacji dla budynku Radia PiK S.A. przy ul. Gdańskiej 50 w Bydgoszczy (wpisanych do rejestru zabytków pod nr A/332/1)Numer ogłoszenia: 292650 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Bydgoszcz: Wykonanie robót utrzymaniowych poza jezdnią na sieci dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2015-2017 z podziałem na części: część 1- Rejon we Włocławku; część 2 – Rejon w ToruniuNumer ogłoszenia:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Solec Kujawski: BIEŻĄCE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH WZMOCNIONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI W 2016 ROKUNumer ogłoszenia: 8304 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja