Przetargi Budowlane - opolskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Budowlane - opolskie

Opole: Remont budynku – Karczmy u Karola MalajkiNumer ogłoszenia: 22958 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej

Lokalizacja

Opole: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r. na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu ( 4 zadania )Numer ogłoszenia: 15906 – 2016; data zamieszczenia: 24.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Izbicko: Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Waryńskiego w m. Borycz na rzece JemielnicaNumer ogłoszenia: 14728 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Olesno: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowejNumer ogłoszenia: 10230 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna ,

Lokalizacja

Kędzierzyn-Koźle: Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ w ramach zadania KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI.Numer ogłoszenia: 360880 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Kędzierzyn-Koźle: Modernizacja pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 3Numer ogłoszenia: 293988 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział

Lokalizacja