Przetargi Budowlane - podkarpackie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Budowlane - podkarpackie

Zagórz: Remont drogi gminnej (ul. Orkana, ul. Kusocińskiego, ul. Zielna, ul. Graniczna) w km 0+011-0+765 oraz 0+799-1+854 w miejscowości ZagórzNumer ogłoszenia: 24226 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Ustrzyki Dolne: Oświetlenie drogi w miejscowości Jałowe, Równia, Ustianowa Dolna i ZadwórzeNumer ogłoszenia: 23006 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Czudec: Wykonanie 3 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy CzudecNumer ogłoszenia: 21934 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Przeworsk: Roboty remontowe dróg i kanalizacji deszczowej oraz dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworsk z podziałem na zadania.Numer ogłoszenia: 21892 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Stalowa Wola: Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,00Numer ogłoszenia: 20884 – 2016; data

Lokalizacja

Leżajsk: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg miejskich w Leżajsku w latach 2016 – 2018Numer ogłoszenia: 16844 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Haczów: Budowa budynku usług medycznych na działce nr 591 w Haczowie.Numer ogłoszenia: 15884 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Rzeszów: Rozbiórka budynku mieszkalnego nr inwentarzowy I-63/165 położonego w Wojciechowicach, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, na działce nr ewid. 283/41Numer ogłoszenia: 15746 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Brzostek: Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku oświatowego (stara szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole na działce nr ewid. gr. 1493 położonej w miejscowości Brzostek, obręb 1, gm. BrzostekNumer ogłoszenia: 12930 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Lokalizacja

Horyniec-Zdrój: Termomodernizacja budynku Uzdrowiska Horyniec w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej Uzdrowiska Horyniec w ramach programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii oraz programu system zielonych inwestycji realizowany przez NFOŚiGW – etap pierwszy docieplenie i wymiana stolarki

Lokalizacja