Przetargi Budowlane - świętokrzyskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Budowlane - świętokrzyskie

Starachowice: Przebudowa ul. Południowej, Żytniej, Mjr. Nurta w Starachowicach – realizacja 2016 rokNumer ogłoszenia: 24270 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Kielce: Wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Rowerowego Green Velo dla województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w ramach projektu pn. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013Numer ogłoszenia: 333590 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Chęciny: Dostawa wraz z montażem balustrad w budynku A i D SzpitalaNumer ogłoszenia: 329980 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Kielce: Wymiana części lamp oświetleniowych na osiedlu Kochanowskiego w KielcachNumer ogłoszenia: 328228 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia

Lokalizacja

Łopuszno: Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego posterunku policji w Łopusznie z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno-biurowe – Etap I.Numer ogłoszenia: 324730 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Chęciny: Zaprojektowanie i wykonanie prac termomodernizacyjnych wewnątrz budynku głównego SzpitalaNumer ogłoszenia: 304296 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki

Lokalizacja

Nowy Korczyn: Przebudowa drogi gminnej nr 353010T Strożyska – Wesoła od km 0+890 do km 1+650Numer ogłoszenia: 304274 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Opatowiec: Budowa sieci ciepłowniczej oraz remont sieci wodociągowej wraz z placem, drogą i oświetleniem na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Krzczonów, gm. OpatowiecNumer ogłoszenia: 235416 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Ożarów: Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych odcinek Pisary – Józefków w gm. Ożarów i odcinek Wyspa – Józefków w gm. ZawichostNumer ogłoszenia: 174120 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA

Lokalizacja