Przetargi Budowlane - Tarnowskie Góry

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Budowlane - Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy Tarnowskie Góry w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 22964 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Piekary Śląskie: Termomodernizacja budynku biurowego w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego 2Numer ogłoszenia: 11262 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 11264 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10766 – 2016 data 15.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Wilków, Wilków 62A, 24-313 Wilków, woj. lubelskie, tel. 081

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 342244 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 342238 – 2015 data 14.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 342246 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 337130 – 2015 data 09.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza 40, 63-100 Śrem,

Lokalizacja

Bytom: Wykonywanie w 2016 r. konserwacji, napraw bieżących i głównych w nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Gminy BytomNumer ogłoszenia: 342240 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Bytom: Remont stropu w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Wysokiej 1/3 w BytomiuNumer ogłoszenia: 342242 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Bytom: Modernizacja pokrycia dachowego budynków mieszkalnych położonych przy ul. Matejki 39 oraz ul. Piłsudskiego 8 w BytomiuNumer ogłoszenia: 314718 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Bytom: Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybów Kazimierz II i Kazimierz V, I – go etapu procesu likwidacji oraz zabezpieczenia szybów i szybików w KWK Kazimierz-Juliusz. Część I – Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego

Lokalizacja

Bytom: Stworzenie nowoczesnej bazy sanitarnej dla osób korzystających z placu zabaw i obiektu rekreacyjno-sportowego Rodło Górniki w Bytomiu w ramach Budżetu ObywatelskiegoNumer ogłoszenia: 305822 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja