Przetargi Budowlane - warmińsko-mazurskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Budowlane - warmińsko-mazurskie

Olsztyn: Wykonanie prac remontowych 2 lokali mieszkalnych: Krzemieniewo 49/5 gm. Kurzętnik oraz Ramoty 10/7 gm. ŁuktaNumer ogłoszenia: 24184 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Elbląg: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. Przebudowa i modernizacja poddasza wraz z montażem windy na potrzeby zakładu rehabilitacji i dziennego oddziału psychiatrycznego. Modernizacja wolnych pomieszczeń w budynku nr 4 na zakład kriolecznictwa z montażem kriokomory-etap INumer ogłoszenia:

Lokalizacja

Lidzbark Warmiński: ZADASZENIE BOKSÓW NA MATERIAŁY SYPKIE W RAMACH REALIZACJI ZADANIA BUDOWA SIEDZIBY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. LEŚNEJ 15 W LIDZBARKU WARMIŃSKIMNumer ogłoszenia: 20862 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie

Lokalizacja

Nowe Miasto Lubawskie: Przebudowa drogi gminnej Bratian – Marzęcice – Etap I wraz ze ścieżką pieszo-rowerowąNumer ogłoszenia: 16922 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Ełk: Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 10324 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Ełk: Remont pokoi nr 202, 203, 204, 206, 208, 210 oraz korytarza II piętra części hotelowej OSW MalinówkaNumer ogłoszenia: 352600 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Kurzętnik: Przebudowa ul. Kurzej w ciągu drogi gminnej Kurzętnik-Kurzętnik droga powiatowa Nr 1323N-etap I.Numer ogłoszenia: 346832 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Olsztyn: Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 211021N na odc. od skrzyżowania z obwodnicą miasta Mrągowo w ciągu drogi krajowej Nr 59 do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi na km projektowanym od ok. 1+072,32 do km ok. 2+315Numer ogłoszenia: 328318

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 328320 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 328310 – 2015 data 02.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa, woj.

Lokalizacja

Olsztyn: remont posadzki holu i korytarza w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w OlsztynieNumer ogłoszenia: 323252 – 2015; data zamieszczenia: 29.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja