Przetargi Budowlane

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi Budowlane

Warszawa: Remont, modernizacja oraz dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku wczasowego PELIKAN – DW WAM Sp. z o.o. Oddział WDW UnieścieNumer ogłoszenia: 19960 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Warszawa: NDM/09: Budowa budynku mieszkalnego 40M wraz z przyłączami i urządzeniem terenu w Giżycku przy ul. Obwodowa/Batorego/Nowowiejska – Etap II (budowlane roboty wykończeniowe) – zad. OL Q55Numer ogłoszenia: 19896 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Lokalizacja

Police: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego w 2016 r.Numer ogłoszenia: 19898 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 19900 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 340384 – 2015 data 11.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel.

Lokalizacja

Bielawa: Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie Gminy Bielawa.Numer ogłoszenia: 19876 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Pszczyna: Remont mieszkania nr 4 przy ul. Stefana Batorego 23 w PszczynieNumer ogłoszenia: 19862 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 19864 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8011 – 2016 data 21.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel.

Lokalizacja

Rybnik: Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej nr 31 a w RybnikuNumer ogłoszenia: 19842 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Września: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem w rejonie ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni (II etap)Numer ogłoszenia: 19834 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 19836 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11842 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Walewska

Lokalizacja