Przetargi, Zamówienia Publiczne Busko-Zdrój

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Busko-Zdrój

Busko-Zdrój: DOSTAWA APARATU RENGENOWSKIEGO Z RAMIENIEM C NA POTREZBY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNEGO GÓRKANumer ogłoszenia: 317960 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Busko-Zdrój: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. *Projekt przebudowy stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku Zdroju*Numer ogłoszenia: 292558 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Busko-Zdrój: DOSTAWA MIĘSA WIEPRZOWEGO I WOŁOWEGONumer ogłoszenia: 174118 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna , ul. F. Rzewuskiego 1,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Wiślica: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy WiślicaNumer ogłoszenia: 356072 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Wiślica: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy WiślicaNumer ogłoszenia: 342116 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa

Lokalizacja

Nowy Korczyn: Przebudowa drogi gminnej nr 353010T Strożyska – Wesoła od km 0+890 do km 1+650Numer ogłoszenia: 304274 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Pińczów: Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ulicy osiedla Nowy Świat w ramach zadania p.n.: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap IINumer ogłoszenia: 311328 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Opatowiec: Budowa sieci ciepłowniczej oraz remont sieci wodociągowej wraz z placem, drogą i oświetleniem na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w miejscowości Krzczonów, gm. OpatowiecNumer ogłoszenia: 235416 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Czarnocin: Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną peletem wraz z wymianą instalacji grzewczej.Numer ogłoszenia: 319694 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Korzenna: Odbudowa drogi gminnej nr 291276K Wojnarowa Mosteczna – Korzenna Pogwizdów w miejscowości Wojnarowa – nawierzchnia z betonu asfaltowegoNumer ogłoszenia: 338778 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja