Przetargi, Zamówienia Publiczne Bydgoszcz

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Bydgoszcz

Bydgoszcz: Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego Radiologicznego Systemu Informatycznego (RIS) i Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS) wraz z serwisem i nadzorem autorskim na 3 lata, integracja systemu RIS/PACS ze Szpitalnym Systemem Informatycznym (HIS Infomedica)oraz dostawa, instalacja i podłączenie duplikatora

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyNumer ogłoszenia: 11976 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dzierżawa urządzeń do tlenoterapiiNumer ogłoszenia: 11968 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy , ul.

Lokalizacja

Bydgoszcz: Udzielenie zamówienia dodatkowego na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania modernizacji Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w BydgoszczyNumer ogłoszenia: 11380 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Bydgoszcz: Usługi w zakresie napraw i obsługi technicznej środków transportowych będących w posiadaniu GDDKiA Oddział w Bydgoszczy – pojazdy i przyczepki użytkowane w Oddziale i podległych jednostkach z podziałem na części: Część nr 1 – Rejon w Świeciu, Część nr

Lokalizacja

Bydgoszcz: Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegająca na wykonaniu robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych..Numer ogłoszenia: 11314 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa kart do przełączników CiscoNumer ogłoszenia: 11322 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa mebli tapicerowanych i innych dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w BydgoszczyNumer ogłoszenia: 11274 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnychNumer ogłoszenia: 11248 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Bydgoszcz: Świadczenie usług pralniczychNumer ogłoszenia: 10340 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy , ul. Seminaryjna

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: