Przetargi, Zamówienia Publiczne Bydgoszcz

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Bydgoszcz

Bydgoszcz: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, osprzętu i oprogramowania dla Urzędu Kontroli Skarbowej w BydgoszczyNumer ogłoszenia: 354088 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa części do resektoskopów i cystoskopów firmy Storz, jednorazowych ustników, materiałów medycznychNumer ogłoszenia: 354074 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa papieru toaletowegoNumer ogłoszenia: 352888 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318868 –

Lokalizacja

Bydgoszcz: DOSTAWA LICENCJI: W ZAKRESIE SERWERA POCZTY ELEKTRONICZNEJ -EXCHANGE WRAZ Z LICENCJAMI DOSTĘPOWYMI, PAKIETU BIUROWEGO – OFFICE, SERWEROWYCH -WINDOWS SERVER LUB RÓWNOWAŻNYCH, NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZYNumer ogłoszenia: 352838 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Lokalizacja

Bydgoszcz: Zakup i dostawa respiratorów szpitalno-domowych, respiratora wysokiej klasy do OIT, wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych wraz z szafkami przyłóżkowymi, wózków do transportu chorych w pozycji leżącej oraz maceratoraNumer ogłoszenia: 352650 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 352652 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 347828 – 2015 data 18.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, woj. łódzkie, tel.

Lokalizacja

Bydgoszcz: Wymiana stolarki okiennej w budynkach nr 72 i 73 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy oraz ułożenie tarkettu w bud. nr 2 w kompleksie wojskowym w OsówcuNumer ogłoszenia: 349750 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Bydgoszcz: Sukcesywne dostawy odczynników do analizatora hematologicznego wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i analizatora back-upNumer ogłoszenia: 349732 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Bydgoszcz: Rozbiórka budynków: nr 35 w Osówcu, nr 109 w Bydgoszczy ul. Gdańska 147 oraz nr 19 w MaksymilianowieNumer ogłoszenia: 349708 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa radiotelefonów stacjonarnych oraz zasilaczy sieciowych do radiotelefonów dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w BydgoszczyNumer ogłoszenia: 348306 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: