Przetargi, Zamówienia Publiczne Bydgoszcz

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Bydgoszcz

Bydgoszcz: Wykonanie trzech operatów szacunkowych dla określenia wartości rynkowej nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących dwa spółdzielcze, własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, położonych w obrębach geodezyjnych Bydgoszcz i Mogilno oraz zabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Kuźnice (gmina Choceń).Numer ogłoszenia: 340388 –

Lokalizacja

Bydgoszcz: Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych i dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerówNumer ogłoszenia: 337118 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa elementów systemu łączności radiowej dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na potrzeby Państwowego Ratownictwa MedycznegoNumer ogłoszenia: 337070 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb KWP w BYdgoszczyNumer ogłoszenia: 337056 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa wyposażenia uzupełniającego do rozbudowywanego Żłobka nr 20 w Bydgoszczy w formie nowego parterowego pawilonu z łącznikiemNumer ogłoszenia: 335342 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Bydgoszcz: Usługi prawnicze w zakresie badań klinicznychNumer ogłoszenia: 335314 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lokalizacja

Bydgoszcz: Budowa ulicy Kalinowej i Czeremchy w Bydgoszczy (dz. nr ew. 136, 21/4, 18, 3/1, 422, 22/3, 3/7 w obrębie 43) obejmującej: wykonanie nowej nawierzchni wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi oraz wjazdami do posesji wraz z przykanalikami do kanalizacji deszczowej

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa i posadzenie drzew w Żłobku nr 20 Żaczek przy ul. Gierczak 8 w Bydgoszczy.Numer ogłoszenia: 330014 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Bydgoszcz: DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO 6 PUNKTÓW ODBIORU w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 163 , Królowej Jadwigi 23 i Tamka 2, Sielskiej 12b w okresie od 01.01.2016 do 31.03.2016Numer ogłoszenia: 328240 – 2015; data

Lokalizacja

Bydgoszcz: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I BUDOWIE OGRODZENIA TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH PRZY UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 63 W BYDGOSZCZYNumer ogłoszenia: 326526 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: