Przetargi, Zamówienia Publiczne Chełm

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Chełm

Chełm: Nr Sprawy: ZP-PN-1/16 ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA MONITOROWANIE SYGNAŁU ALARMOWEGO SYSTEMU ANTYNAPADOWEGO I PPOŻ. DLA SĄDU REJONOWEGO W CHEŁMIENumer ogłoszenia: 12108 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9228 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3674 – 2016 data 05.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Plac Jana

Lokalizacja

Chełm: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pt.: Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm oraz wypełnienie i skompletowanie Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania

Lokalizacja

Chełm: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy ChełmNumer ogłoszenia: 356138 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Chełm: Dostawa części lotniczych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.Numer ogłoszenia: 309918 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Chełm: Dostawa samochodu typu BUS dla NOSG (sprawa nr 36/15)Numer ogłoszenia: 302140 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Nadbużański Oddział

Lokalizacja

Chełm: Remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie – ulica Rejowiecka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do ronda ZWiN, strona północnaNumer ogłoszenia: 103319 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Ruda-Huta: Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy Ruda-HutaNumer ogłoszenia: 287592 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ruda-Huta , ul.

Lokalizacja

Rejowiec: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w RejowcuNumer ogłoszenia: 305848 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Wojsławice: Zakup imiennych biletów miesięcznych na dojazd środkami komunikacji publicznej uczniów do/z Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach-KoloniiNumer ogłoszenia: 360762 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja