Przetargi, Zamówienia Publiczne Częstochowa

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Częstochowa

Częstochowa: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa w Częstochowie..Numer ogłoszenia: 17954 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Częstochowa: usługa konserwacyjno serwisowa systemów bezpieczeństwa obiektu Hali Sportowej Częstochowa w Częstochowie.Numer ogłoszenia: 17956 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Częstochowa: Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta CzęstochowyNumer ogłoszenia: 13788 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Częstochowa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO DLA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIENumer ogłoszenia: 12906 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia

Lokalizacja

Częstochowa: DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO DOMU STUDENTA SKRZAT AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIENumer ogłoszenia: 11246 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Częstochowa: REMONT POMIESZCZEŃ REKTORATU W BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8 W CZĘSTOCHOWIENumer ogłoszenia: 10312 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Częstochowa: Roboty elektryczne w budynkach stanowiących zasób komunalny, użytkowany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.Numer ogłoszenia: 358664 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Częstochowa: Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Śląskiego Oddziału Regionalnego i obiektach 17 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z usługami utrzymania terenów zewnętrznychNumer ogłoszenia: 352842 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Częstochowa: Dostawa systemu preselekcji wagowej do wykonania instalacji w pasie drogowym ul. Warszawskiej w Częstochowie dla zadania Budowa Systemu Inteligentnego Transportu Miejskiego w CzęstochowieNumer ogłoszenia: 337106 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Częstochowa: Całodobowa ochrona osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w CzęstochowieNumer ogłoszenia: 330036 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: