Przetargi, Zamówienia Publiczne Czudec

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Czudec

Czudec: Wykonanie 3 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy CzudecNumer ogłoszenia: 21934 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Strzyżów: Przetarg nieograniczony – ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 – NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNENumer ogłoszenia: 348322 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Niebylec: wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka, Małówka i Jawornik, gmina NiebylecNumer ogłoszenia: 314608 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 314610 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 298690 – 2015 data 05.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al.

Lokalizacja

Boguchwała: Projekt rozbudowy Domu Ludowego w Woli ZgłobieńskiejNumer ogłoszenia: 348328 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała , ul.

Lokalizacja

Rzeszów: Zakup i dostawy narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku oraz narzędzi ortopedycznych wielorazowego użytkuNumer ogłoszenia: 22978 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Rzeszów: Dostawa radiofarmaceutyków dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w RzeszowieNumer ogłoszenia: 17864 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Rzeszów: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do zgrzewarek do jałowego łączenia drenówNumer ogłoszenia: 16780 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum

Lokalizacja

Rzeszów: Rozbiórka budynku mieszkalnego nr inwentarzowy I-63/165 położonego w Wojciechowicach, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, na działce nr ewid. 283/41Numer ogłoszenia: 15746 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Rzeszów: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA POTRZEB REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE W 2016 ROKUNumer ogłoszenia: 10412 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja