Przetargi, Zamówienia Publiczne Dąbrowa Białostocka

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka: Dostawa leków.Numer ogłoszenia: 14658 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336444 –

Lokalizacja

Dąbrowa Białostocka: Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy na lata 2016/2017 w ilości około 340 000 litrówNumer ogłoszenia: 9266 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Karczmiska: Wykonanie dodatkowego placu manewrowego do zawracania bojowych wozów strażackichNumer ogłoszenia: 335296 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Augustów: Utrzymanie działek gminnych na terenie miasta Augustowa tj. sprzątanie powierzchniowe działek – usuwanie śmieci i zanieczyszczeń w 2016 r.Numer ogłoszenia: 9262 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Augustów: dostawa oleju napędowego w ilości 170000 litrówNumer ogłoszenia: 352748 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Augustów: Naprawa i konserwacja dróg leśnychNumer ogłoszenia: 311418 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Wasilków: Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej pt. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym Część

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 351304 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 349464 – 2015 data 21.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel.

Lokalizacja

Białystok: Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych – DO-120.362/1/16Numer ogłoszenia: 24290 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Białostocka , ul. Wiejska

Lokalizacja

Białystok: Sprzedaż i dostawa leków oraz wyrobów medycznych dla potrzeb tutejszego Domu.Numer ogłoszenia: 23124 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja