Przetargi, Zamówienia Publiczne Dalików

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Dalików

Dalików: Dostawa lekkiego oleju opałowego do Urzędu Gminy w Dalikowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie oraz szkół z terenu Gminy Dalików: Zespołu Szkół w Dalikowie i Zespołu Szkół w DomaniewieNumer ogłoszenia: 323184 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Poddębice: Dostawa fiberobronchoskopu dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w PoddębicachNumer ogłoszenia: 12060 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Poddębice: Modernizacja części Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w celu powiększenia sali łóżkowej i wydzielenia izolatki w szpitalu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w PoddębicachNumer ogłoszenia: 360858 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie

Lokalizacja

Poddębice: Dostawy środków do dezynfekcji dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w PoddębicachNumer ogłoszenia: 360868 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Poddębice: Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługo – piaskarki – BI.272.38.2015Numer ogłoszenia: 354164 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

Lokalizacja

Poddębice: Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługo – piaskarki – BI.272.37.2015Numer ogłoszenia: 354152 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

Lokalizacja

Poddębice: Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługa wirnikowegoNumer ogłoszenia: 354140 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I:

Lokalizacja

Poddębice: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych będących w zarządzie Gminy Poddębice objętych w okresie zimowym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 rokuNumer ogłoszenia: 352714 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Lokalizacja

Poddębice: Wykonywanie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości, utrzymania i konserwacji terenów zielonych, utrzymania i pielęgnacji grobów i miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy PoddębiceNumer ogłoszenia: 343936 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 338750 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 274792 – 2014 data 19.08.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, woj. podlaskie,

Lokalizacja