Przetargi, Zamówienia Publiczne Dęblin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Dęblin

Dęblin: sukcesywna dostawa smarów i olejów silnikowych do samolotów i śmigłowców – numer Zp/pn/11/2016Numer ogłoszenia: 19878 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Dęblin: Usługa ubezpieczenia statków powietrznych oraz OC Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w DęblinieNumer ogłoszenia: 18868 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Dęblin: przebudowa internatu – numer Zp/pn/131/2015Numer ogłoszenia: 15720 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Dęblin: wykonanie obsług technicznych – numer Zp/pn/2/2016Numer ogłoszenia: 13848 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13850 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12272 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,

Lokalizacja

Dęblin: Usługi ochrony fizycznej obiektów i terenu 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SP ZOZ w Dęblinie.Numer ogłoszenia: 7254 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Dęblin: Konserwacja wentylacji mechanicznych i klimatyzacji – numer Zp/pn/118/2015Numer ogłoszenia: 354046 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Numer ogłoszenia: 294002 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 283986 – 2015 data 23.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jednostka Wojskowa 2063, ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie,

Lokalizacja

Ryki: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Wystartuj z biznesem – Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa

Lokalizacja

Puławy: Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2016r.Numer ogłoszenia: 7246 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy

Lokalizacja