Przetargi, Zamówienia Publiczne Dłoń

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Dłoń

Dłoń: Dostawa nawozu: saletrosanNumer ogłoszenia: 9192 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Gostyń: Zakup gorących pełnych obiadów dowożonych do szkółNumer ogłoszenia: 23136 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w

Lokalizacja

Gostyń: DOSTAWA SPRZĘTU I ODZIEŻY OCHRONNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIUNumer ogłoszenia: 19816 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Sułów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy SułówNumer ogłoszenia: 328162 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Sułów: Odbudowa – likwidacja szkód powodziowych na drodze gminnej nr 110140 L w miejscowości Źrebce – etap IINumer ogłoszenia: 292560 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Milicz: Dostawa Heparyny Drobnocząsteczkowej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.Numer ogłoszenia: 311362 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Milicz: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Sułów – w miejscowości PiękocinNumer ogłoszenia: 302098 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Milicz: BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMIN CIESZKÓW, MILICZ I ŻMIGRÓDNumer ogłoszenia: 292682 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Milicz: Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: Utworzenie zakładu opiekuńczo leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w Milickim Centrum Medycznym Część II.Numer ogłoszenia: 289336 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Milicz: Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczegoNumer ogłoszenia: 235352 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja