Przetargi, Zamówienia Publiczne dolnośląskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne dolnośląskie

Wałbrzych: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy WalimNumer ogłoszenia:

Lokalizacja

Miłkowice: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania- pakiety. Ilość pakietów: 6Numer ogłoszenia: 23064 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Lubin: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w LubinieNumer ogłoszenia: 23060 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Wrocław: Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji do nieruchomości należących do wojewódzkiego zasobu nieruchomościNumer ogłoszenia: 23032 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Polanica-Zdrój: Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój.Numer ogłoszenia: 23002 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Lubań: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubań wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz NNW członków OSP w okresie od 02.03.2016 r. do 01.03.2019 r.Numer ogłoszenia: 22990 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 22968 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9639 – 2016 data 27.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 22970 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19404 – 2016 data 28.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, woj.

Lokalizacja

Wrocław: Ograniczenie uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta WrocławiaNumer ogłoszenia: 22966 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Kobierzyce: USŁUGI PRZEWOZU OSÓB – dzieci, młodzieży i osób dorosłychNumer ogłoszenia: 22070 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum

Lokalizacja