Przetargi, Zamówienia Publiczne dolnośląskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIE



Przetargi, Zamówienia Publiczne dolnośląskie

Bolesławiec: Dozór i ochrona budynków Starostwa Powiatowego w BolesławcuNumer ogłoszenia: 22032 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Wrocław: UMW/AZ/PN-3/16 Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuNumer ogłoszenia: 22024 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 19 WE WROCŁAWIUNumer ogłoszenia: 22028 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 WE WROCŁAWIUNumer ogłoszenia: 22016 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Wrocław: Dostawa wodorotlenków: wapnia, litu i soduNumer ogłoszenia: 22004 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp.

Lokalizacja

Wrocław: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Krzyki, Fabryczna, Psie Pole, Stare Miasto i ŚródmieścieNumer ogłoszenia: 21944 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Wrocław: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we WrocławiuNumer ogłoszenia: 21946 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Lubin: SERWIS SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LUBIN W 2016R.Numer ogłoszenia: 21924 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Lubin – Urząd Miejski

Lokalizacja

Niechlów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niechlów od dnia 01.02.2016 do 30.06.2016 roku.Numer ogłoszenia: 21900 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Miłków: Dostawa artykułów spożywczych do Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie.Numer ogłoszenia: 10723 – 2016; data zamieszczenia: 31.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja