Przetargi, Zamówienia Publiczne dolnośląskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne dolnośląskie

Numer ogłoszenia: 18932 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14532 – 2016 data 21.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, pl. Czerwca 1976 r. nr

Lokalizacja

Wrocław: Opracowanie Koncepcji Programowo- Przestrzennej, oraz opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania 04060 Przebudowa al. Słowackiego na odcinku od pl. Powstańców Warszawy do ul. Janickiego we WrocławiuNumer ogłoszenia: 18896 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Wrocław: Budowa nowej siedziby I Komisariatu Policji w Wałbrzychu z lokalizacją w Szczawnie Zdroju przy ul. Józefa Łączyńskiego.Numer ogłoszenia: 18880 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Wałbrzych: Dostawa nowego ciągnika do pielęgnacji boisk z osprzętem na przednim TUZ do siedziby Centrum Turystyczno – Sportowego AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej w WałbrzychuNumer ogłoszenia: 18876 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Wrocław: Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania do ochrony stacji roboczych oraz serwerów plików dla Politechniki WrocławskiejNumer ogłoszenia: 18862 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Gaworzyce: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalków – etap IINumer ogłoszenia: 18846 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Jelcz-Laskowice: dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w PSP nr 2 przy al. Młodych 1 w Jelczu-LaskowicachNumer ogłoszenia: 18832 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Stoszowice: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STOSZOWICE ORAZ UTWORZENIA I UTRZYMANIA PUNKTU LUB PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK)Numer ogłoszenia: 17966 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Wrocław: Usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we WrocławiuNumer ogłoszenia: 17952 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17926 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5449 – 2016 data 15.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, woj.

Lokalizacja