Przetargi, Zamówienia Publiczne Domaniów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Domaniów

Domaniów: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Domaniów w okresie od 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku i przedszkola w Danielowicach w okresie od 1 września 2015 roku do 31

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Strzelin: Dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Strzelinie w latach 2016-2017Numer ogłoszenia: 335396 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Strzelin: ZP.20.2015 Dostawa biologicznej oczyszczalni ścieków.Numer ogłoszenia: 305910 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie

Lokalizacja

Strzelin: ZP.19.2015 Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Strzelin i jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 304228 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Siechnice: na opracowanie koncepcji architektonicznej dla budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnegoNumer ogłoszenia: 19990 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna

Lokalizacja

Siechnice: o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynkuNumer ogłoszenia: 352726 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Siechnice: Koncepcja architektoniczno – budowlana rozbudowy zespołu oświatowego w Żernikach WrocławskichNumer ogłoszenia: 345326 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 345328 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 336398 – 2015 data 09.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie

Lokalizacja

Oława: Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego IINumer ogłoszenia: 16940 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w

Lokalizacja

Oława: Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie. znak sprawy ZOZ/DZP/PN/1/16Numer ogłoszenia: 10292 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja