Przetargi, Zamówienia Publiczne Dziwnów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Dziwnów

Dziwnów: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy DziwnówNumer ogłoszenia: 316164 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziwnów , ul.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Kamień Pomorski: Dostawa oleju napędowego na potrzeby PSOUU Koło w Kamieniu Pomorskim w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 15834 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Kamień Pomorski: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i nadbudowy budynku WTZ w Kamieniu PomorskimNumer ogłoszenia: 351412 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 351414 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 344560 – 2015 data 16.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, woj.

Lokalizacja

Kamień Pomorski: Dostawa oleju napędowego na potrzeby PSOUU Koło w Kamieniu Pomorskim w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 345490 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Kamień Pomorski: Dostawa produktów żywnościowych, naczyń jednorazowych oraz środków higienicznych do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim transportem oraz na koszt i ryzyko Dostawcy.Numer ogłoszenia: 345494 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Lokalizacja

Wolin: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 309880 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Golczewo: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 174132 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golczewo

Lokalizacja

Międzyzdroje: Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie MiędzyzdrojeNumer ogłoszenia: 292624 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa

Lokalizacja

Międzyzdroje: Zamówienie uzupełniające: Wycinka drzew oraz ich uprzątnięcie na terenie Leśnictwa Lubiewo.Numer ogłoszenia: 290920 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lokalizacja