Przetargi, Zamówienia Publiczne Elbląg

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Elbląg

Elbląg: ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. Przebudowa i modernizacja poddasza wraz z montażem windy na potrzeby zakładu rehabilitacji i dziennego oddziału psychiatrycznego. Modernizacja wolnych pomieszczeń w budynku nr 4 na zakład kriolecznictwa z montażem kriokomory-etap INumer ogłoszenia:

Lokalizacja

Elbląg: Dostawa produktów spożywczych z podziałem na 10 pakietówNumer ogłoszenia: 14686 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Elbląg: Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wirtualizacji Ksiąg WieczystychNumer ogłoszenia: 12886 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy

Lokalizacja

Elbląg: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grupy jednostek z terenu Powiatu ElbląskiegoNumer ogłoszenia: 354098 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Elbląg: Dostawa altówki dla Elbląskiej Orkiestry KameralnejNumer ogłoszenia: 345426 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie

Lokalizacja

Elbląg: Usługi wywozu i składowania nieczystości stałych oraz wywozu i utylizacji nieczystości płynnych w 2016 rNumer ogłoszenia: 345370 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Elbląg: Usługi opiekuńczeNumer ogłoszenia: 345340 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Winna 9, 82-300

Lokalizacja

Elbląg: Zakup oleju napędowego do samochodów służbowych w systemie rozliczeń bezgotówkowych, na terenie ElblągaNumer ogłoszenia: 321432 – 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 321434 – 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 312422 – 2015 data 19.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Ul. Stara 4, 00-231

Lokalizacja

Elbląg: Dostawa materiałów biurowychNumer ogłoszenia: 317946 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina – Miasto Elbląg , ul. Łączności 1,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: