Przetargi, Zamówienia Publiczne Ełk

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Ełk

Ełk: OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ZA SZKODY BEDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH , DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OD OC Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA , KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH

Lokalizacja

Ełk: Koncepcja modernizacji Ełckiego Centrum Kultury w EłkuNumer ogłoszenia: 20996 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie,

Lokalizacja

Ełk: Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 10324 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Ełk: Remont pokoi nr 202, 203, 204, 206, 208, 210 oraz korytarza II piętra części hotelowej OSW MalinówkaNumer ogłoszenia: 352600 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Ełk: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego prania bielizny szpitalnej oraz odzieży medycznej i ochronnej 12/2015-DZP/PNONumer ogłoszenia: 340366 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Ełk: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ełk.Numer ogłoszenia: 314670 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ełk

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Nowa Wieś Ełcka: Dostawa środków czystościNumer ogłoszenia: 338890 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Lokalizacja

Prostki: Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie ProstkiNumer ogłoszenia: 174032 – 2015; data zamieszczenia: 12.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w

Lokalizacja

Grajewo: Remont sanitariatów wraz z wydzieleniem toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie.Numer ogłoszenia: 307116 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 307118 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 297044 – 2015 data 04.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne LECH Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-110

Lokalizacja