Przetargi, Zamówienia Publiczne Gdańsk Oliwa

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Gdańsk Oliwa

Gdańsk Oliwa: Dostawa pieczywa, cukru, herbaty, makaronu, kasz, płatków i ryżu oraz ziaren do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego WybrzeżaNumer ogłoszenia: 187199 – 2015; data zamieszczenia: 20.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Gdańsk Oliwa: Dostawa kukurydzy mrożonej do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego WybrzeżaNumer ogłoszenia: 340600 – 2015; data zamieszczenia: 13.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ogród

Lokalizacja

Gdańsk Oliwa: Dostawa mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego WybrzeżaNumer ogłoszenia: 175235 – 2015; data zamieszczenia: 29.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Gdańsk Oliwa: Dostawa zbóż, śrut, otrąb pszennych oraz wysłodków buraczanych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża w Gdańsku – OliwieNumer ogłoszenia: 284430 – 2015; data zamieszczenia: 25.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Sopot: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy nowej siedziby schroniska dla zwierząt bezdomnych w Sopocie przy ul. Malczewskiego (dz. nr 1/2, ark. 12) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiegoNumer ogłoszenia: 15840 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Sopot: Dostawa sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu.Numer ogłoszenia: 340362 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Sopot: Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu wnętrza kwartału położonego w Sopocie pomiędzy ulicami Bohaterów Monte Cassino i Pułaskiego na dz. nr 240/13, 240/14, 240/15, 240/6, 17/1.Numer ogłoszenia: 335294 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty

Lokalizacja

Gdynia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 23074 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Gdynia: przetargu nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnychNumer ogłoszenia: 22986 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Gdynia: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2016Numer ogłoszenia: 21904 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja