Przetargi, Zamówienia Publiczne Gdańsk

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Gdańsk

Gdańsk: Dostawa samochodów służbowych, Nr sprawy 3/2015.Numer ogłoszenia: 19996 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Gdańsk: Dostawa leku – Methadone hydrochloride dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w GdańskuNumer ogłoszenia: 19004 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Gdańsk: System wspierający zarządzanie usługami społecznymiNumer ogłoszenia: 18872 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w

Lokalizacja

Gdańsk: Część I – Rozbudowa istniejącego systemu audio-wizualnego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego Część II – Dostawa urządzeń multimedialnych dla: Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki, Biblioteki Głównej, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu GdańskiegoNumer ogłoszenia:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17814 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11972 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600

Lokalizacja

Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:Przebudowa ulic Swojskiej i Na Ostrowiu w Gdańsku.Numer ogłoszenia: 17808 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Gdańsk: Wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania: Remontu budowlano konserwatorskiego zabytkowej, XVII-wiecznej Bramy Żuławskiej.Numer ogłoszenia: 15868 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15870 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6335 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim

Lokalizacja

Gdańsk: Druk katalogu wystawy pt. Rzemieślnicy czy artyści? Ozdoby kobiece z Pomorza u schyłku starożytności. (PP/02/2016)Numer ogłoszenia: 12102 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Gdańsk: Dostawa artykułów promocyjnych i zestawu nagłośnienia przenośnegoNumer ogłoszenia: 11986 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: