Przetargi, Zamówienia Publiczne Gdańsk

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Gdańsk

Gdańsk: Usługa ubezpieczenia Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.Numer ogłoszenia: 11964 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Gdańsk: Druk i dostawa książkiNumer ogłoszenia: 11392 – 2016; data zamieszczenia: 16.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132643

Lokalizacja

Gdańsk: Przygotowanie i realizacja Projektu Go Creative. Biznes na Start – 14 edycjaNumer ogłoszenia: 11276 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski

Lokalizacja

Gdańsk: Świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach Teatru WybrzeżeNumer ogłoszenia: 10424 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Gdańsk: Dostawy warzyw świeżych oraz kapusty kiszonej i ogórka kiszonego do Zakładu Karnego w Gdańsku-PrzeróbceNumer ogłoszenia: 10362 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Gdańsk: Usługa pocztowa polegająca na przyjmowaniu i doręczaniu przekazów pocztowych (usługa przekazu pocztowego) ze świadczeniami z pomocy społecznejNumer ogłoszenia: 9274 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Kijów – Ukraina: Zakup samochodów osobowychNumer ogłoszenia: 9276 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Gdańsk: Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach: oświaty i wychowania, wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo – wychowawczych, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska – w branży sanitarnej.Numer ogłoszenia: 9194

Lokalizacja

Gdańsk: 01/0116/UN – Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznejNumer ogłoszenia: 8438 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Gdańsk: Wymiana linii kablowej nn-0,4 kV relacji: stacja transformatorowa PG1 – budynek Wydziału Elektrotechniki i AutomatykiNumer ogłoszenia: 8298 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: