Przetargi, Zamówienia Publiczne Gdańsk

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Gdańsk

Gdańsk: Prace konserwatorskie budynku Starej Apteki w Gdańsku przy ul. Teatralnej 2Numer ogłoszenia: 337158 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Gdańsk: obsługa badań archeologicznych w postaci wykonania wykopów w lokalizacjach Stara Apteka oraz Przejście Bramne dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku przy ul. Świętego Ducha 2Numer ogłoszenia: 337160 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Gdańsk: dzierżawa stacji transformatorowej dla Teatru Wybrzeże w Gdańsku przy ul. Świętego Ducha 2 wraz z wykonaniem tymczasowego zasilania Teatru Wybrzeże i rozbiórką budynku po dotychczasowej trafostacjiNumer ogłoszenia: 337162 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Lokalizacja

Gdańsk: ZP/2015/05/1Numer ogłoszenia: 337102 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne , ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, woj.

Lokalizacja

Gdańsk: Świadczenie usług drukowania dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w GdańskuNumer ogłoszenia: 328342 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorski

Lokalizacja

Gdańsk: wykonanie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne GZNK SZB w 2016 rNumer ogłoszenia: 324710 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Gdańsk: Budowa nowej remizy strażackiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w Gdańsku Ujeścisku – etap IV – Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.Numer ogłoszenia: 324664 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

Lokalizacja

Gdańsk: EZP-2015/11/10/08Numer ogłoszenia: 324648 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 324650 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 320348 – 2015 data 26.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie,

Lokalizacja

Gdańsk: ROZBIÓRKA BUDYNKU PRZEJŚCIE BRAMNE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEMNumer ogłoszenia: 321486 – 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: