Przetargi, Zamówienia Publiczne Gdynia

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Gdynia

Gdynia: Usługa polegająca na wydrukowaniu i nagraniu na płycie CD 500 egzemplarzy książki poświęconej Zatoce Puckiej Wewnętrznej i dostarczeniu ich do siedziby Zamawiającego na adres: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, al. Jana Pawła II 1, 81-345 GdyniaNumer ogłoszenia: 314736 – 2015; data

Lokalizacja

Gdynia: Sukcesywna dostawa prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2016 r.Numer ogłoszenia: 312980 – 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Gdynia: Zakup jednostek pływających do ratownictwa wodnego, w tym chemiczno-ekologicznego – zakup i dostawa ratowniczej łodzi kabinowej dł. minimum 7 m z silnikami diesla łącznie min. 300 KMNumer ogłoszenia: 308586 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Lokalizacja

Gdynia: Zamówienie twórcze na opracowanie koncepcji aranżacji i projektu wykonawczego wystawy GDYNIA.DZIEŁO OTWARTE w Muzeum Miasta Gdyni.Numer ogłoszenia: 307150 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Gdynia: Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadówNumer ogłoszenia: 304216 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Mienia

Lokalizacja

Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro w dwóch częściach na dostawę termoformierki i plotera drukująco-tnącego do Prototypowni w PPNT GdyniaNumer ogłoszenia: 294124 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Gdynia: Usługa polegająca na wydrukowaniu i nagraniu na płycie CD 500 egzemplarzy książki poświęconej Zatoce Puckiej Wewnętrznej i dostarczeniu ich do siedziby Zamawiającego na adres: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, al. Jana Pawła II 1, 81-345 GdyniaNumer ogłoszenia: 289486 – 2015; data

Lokalizacja

Gdynia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną – termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Ośrodka Opiekuńczego dla osób przewlekle chorych przy ul. Bosmańskiej 32 A w GdyniNumer ogłoszenia: 289346 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Gdynia: Dostawa sprzętu komputerowegoNumer ogłoszenia: 235484 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172814 –

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 235486 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128965 – 2015 data 01.09.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: