Przetargi, Zamówienia Publiczne Giżycko

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Giżycko

Giżycko: KOMPLEKSOWA USŁUGA SANITARNA POLEGAJĄCA NA ZABEZPIECZENIU OBIEKTÓW GARNIZONOWYCH ORAZ ĆWICZEŃ POLIGONOWYCH NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 24 WOG W OKRESIE OD 04.01.2016 R. DO 28.02.2016RNumer ogłoszenia: 9290 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Giżycko: DOSTAWA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W 2016 ROKUNumer ogłoszenia: 9246 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9248 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4066 – 2016 data 07.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, woj. pomorskie,

Lokalizacja

Giżycko: DOSTAWA ZNAKÓW I TABLIC INFORMACYJNYCH NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGONumer ogłoszenia: 9222 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Giżycko: WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH PRZEZ 24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ORAZ DZIERŻAWA POJEMNIKÓW NA ODPADYNumer ogłoszenia: 9186 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Giżycko: Opracowanie Studium wykonalności wraz z załącznikami oraz wniosku o dofinansowanie projektu dla zadania pn. Rozbudowa instalacji ATSO na Oczyszczalni Ścieków w Giżycku przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu SpójnościNumer ogłoszenia: 349648 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 349650 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: . Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 347704 – 2015 data 18.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, woj. łódzkie, tel. 062 7838039,

Lokalizacja

Giżycko: Roboty remontowe nawierzchni posesji terenu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku – roboty uzupełniająceNumer ogłoszenia: 345510 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Giżycko: Roboty remontowe nawierzchni posesji terenu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Giżycku – roboty uzupełniająceNumer ogłoszenia: 345506 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Giżycko: Roboty remontowe w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w GiżyckuNumer ogłoszenia: 342264 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: