Przetargi, Zamówienia Publiczne Gliwice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Gliwice

Gliwice: (1) Dostosowanie wymiennikowni ciepła w bud. Nr 1 w Katowicach (2) dostosowanie wymienników ciepła w kościele garnizonowym w Katowicach (3) Remont sanitariatów w bud. Nr 1 w Katowicach II etap ZNAK SPRAWY 7/WOG/2016Numer ogłoszenia: 24190 – 2016; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Gliwice: Ochrona całodobowa budynków Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez UrządNumer ogłoszenia: 20932 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Gliwice: Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów administrowanych przez 4 WOG .Numer ogłoszenia: 18864 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Gliwice: Dostawa oleju opałowego dla: Sekcji Obsługi Infrastruktury Krapkowice, Sekcji Obsługi Infrastruktury Opole oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury Lubliniec.Numer ogłoszenia: 17922 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Gliwice: Wykonywanie usług serwisowych sprzętu firmy SAKURA oraz przeglądy okresowe spektrometru gamma z detektorem HPGe dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach. Nr sprawy: DO/DZ-381-1-89/15Numer ogłoszenia: 16820 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Gliwice: Przebudowa oświetlenia ul. Zwycięstwa w ramach projektu _Eko-światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznegoNumer ogłoszenia: 13882 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Gliwice: Świadczenie usługi monitoringu imprez masowych organizowanych przez Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A. na stadionie przy ul. Okrzei 20 oraz kompleksowej obsługi technicznej stadionu Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A. przy ul. Okrzei 20.Numer ogłoszenia: 24 – 2016; data zamieszczenia: 03.01.2016

Lokalizacja

Gliwice: Ochrona całodobowa budynków Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez UrządNumer ogłoszenia: 360888 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Gliwice: Dostawa oleju opałowego dla: Sekcji Obsługi Infrastruktury Krapkowice, Sekcji Obsługi Infrastruktury Opole oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury LubliniecNumer ogłoszenia: 356112 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Gliwice: Dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w okresie 12 miesięcy.Numer ogłoszenia: 352684 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: