Przetargi, Zamówienia Publiczne Goniądz

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Goniądz

Goniądz: Odkrzaczanieręczne powierzchni Nowy Lipsk I, Nowy Lipsk II,Nowy Lipsk III,Nowy Lipsk IVNumer ogłoszenia: 12892 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Goniądz: Utrzymanie i odtworzenie ekosystemów nieleśnych poprzez wykonanie zabiegów usunięcia nalotu i podrostu roślinności drzewiastej i krzewów oraz usunięcie przypowierzchniowej biomasy wraz ze zbiorem i wywozem biomasyNumer ogłoszenia: 340416 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340418 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331000 – 2015 data 04.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawy

Lokalizacja

Goniądz: Przetarg nieograniczony na sprzedaż z dostawą i rozładunkiem koksu opałowego w sezonie grzewczym 2015/2016Numer ogłoszenia: 314680 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Goniądz: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2015/2016 r.Numer ogłoszenia: 235306 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Biebrzański Park

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Mońki: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli medycznych i socjalnych ujętychw pakietach I-V dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.Numer ogłoszenia: 13792 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13794 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12844 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, ul.

Lokalizacja

Mońki: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli medycznych i socjalnych ujętych w pakietach I-V dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.Numer ogłoszenia: 343928 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Mońki: Udzielenie i obsługę kredytów złotowych w wysokości 953 369,00 zł na sfinansowanie deficytu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 926 541,00 złNumer ogłoszenia: 336982 – 2015; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Rajgród: Odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy RajgródNumer ogłoszenia: 326444 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja