Przetargi, Zamówienia Publiczne Górzyca

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Górzyca

Górzyca: Dostawa i montaż bramy do zadaszonego pomostu pływającego.Numer ogłoszenia: 346830 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Górzyca: Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów i maszyn dla Parku Narodowego Ujście WartyNumer ogłoszenia: 337148 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Górzyca: Dostawa i montaż bramy do zadaszonego pomostu pływającegoNumer ogłoszenia: 313112 – 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Park Narodowy

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Kostrzyn: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad OdrąNumer ogłoszenia: 13808 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Słońsk: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W SŁOŃSKUNumer ogłoszenia: 14776 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słońsk , ul. Sikorskiego

Lokalizacja

Słubice: Dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w SłubiacachNumer ogłoszenia: 19844 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Kamień Wielki: ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH W 2016 ROKUNumer ogłoszenia: 326496 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej ,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 326498 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 314820 – 2015 data 21.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku, Łącko 755, 33-390 Łącko, woj.

Lokalizacja

Ośno Lubuskie: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2016 r.Numer ogłoszenia: 338742 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Kunice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kunice.Numer ogłoszenia: 351300 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja