Przetargi, Zamówienia Publiczne Gózd

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Gózd

Gózd: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i innych obiektów zarządzanych przez ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 348226 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 348228 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184393 – 2015 data 14.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bytowski, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów,

Lokalizacja

Gózd: Świadczenie usługi dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach trwałości projektu INTERNET w gminie Gózd sz@nsą na lepsze jutroNumer ogłoszenia: 235298 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Jedlnia-Letnisko: Dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, serwis łącza internetowego, ubezpieczenie oraz świadczenie opieki serwisowej dla zestawów komputerowych i drukarek w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia – LetniskoNumer ogłoszenia: 317864 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Pionki: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie PionkiNumer ogłoszenia: 352768 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Wielgie: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2016 ROKUNumer ogłoszenia: 317888 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielgie , ul.

Lokalizacja

Zwoleń: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku Kina ŚWIT.Numer ogłoszenia: 183715 – 2015; data zamieszczenia: 13.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Zwoleń: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy ZwoleńNumer ogłoszenia: 287722 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Zwoleń: Dowóz uczniów do Publicznych Gimnazjów i Publicznych Szkół Podstawowych Gminy ZwoleńNumer ogłoszenia: 128219 – 2015; data zamieszczenia: 30.08.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Zwoleń: Dostawa mebli do Nadleśnictwa ZwoleńNumer ogłoszenia: 226452 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń , Miodne Leśniczówka 107/1, 26-700

Lokalizacja