Przetargi, Zamówienia Publiczne Grodzisk Mazowiecki

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki.Numer ogłoszenia: 352890 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa mebli na potrzeby sołectwa Książenice ZP.271.92.2015Numer ogłoszenia: 352796 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Grodzisk Mazowiecki: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Grodzisk MazowieckiNumer ogłoszenia: 328338 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa mebli i wyposażenia do pomieszczeń administracyjnych i dydaktycznych w rozbudowywanej części Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie przy ul.Osowieckiej 33, gmina Grodzisk MazowieckiNumer ogłoszenia: 324662 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Grodzisk Mazowiecki: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki.Numer ogłoszenia: 316298 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Grodzisk Mazowiecki: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki. ZP.271.81.2015.Numer ogłoszenia: 316302 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Grodzisk Mazowiecki: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania 2-ch dróg wojewódzkich: ul. Chełmońskiego (DW 579) i ul. Żyrardowskiej (DW 719) w Grodzisku Mazowieckim wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i pełnieniem nadzoru autorskiego na budowie.Numer ogłoszenia:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 308534 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 300288 – 2015 data 06.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel.

Lokalizacja

Grodzisk Mazowiecki: Rozbiórka budynków mieszkalnego i gospodarczego oraz zabezpieczenie budynku zabytkowego Willa Niespodzianka w Grodzisku Mazowieckim.Numer ogłoszenia: 304222 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Grodzisk Mazowiecki: Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Gminy Grodzisk Mazowiecki.Numer ogłoszenia: 294106 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: