Przetargi, Zamówienia Publiczne Hajnówka

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Hajnówka

Hajnówka: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 10 w HajnówceNumer ogłoszenia: 23024 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Hajnówka: Zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta HajnówkaNumer ogłoszenia: 18916 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 18918 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7547 – 2016 data 20.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, woj. pomorskie,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 18920 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18894 – 2016 data 27.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul.

Lokalizacja

Hajnówka: Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażakaNumer ogłoszenia: 15806 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Hajnówka: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby SP ZOZ w HajnówceNumer ogłoszenia: 12008 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Hajnówka: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 10 w HajnówceNumer ogłoszenia: 11368 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Hajnówka: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w HajnówceNumer ogłoszenia: 8334 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Hajnówka: Dostawa paliw płynnychNumer ogłoszenia: 352756 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337462 –

Lokalizacja

Hajnówka: Zakup i dostawa wielostanowiskowego sprzętu do treningu kardiologicznego oraz aparatu do krioterapii na potrzeby SP ZOZ w HajnówceNumer ogłoszenia: 352658 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: