Przetargi, Zamówienia Publiczne Hyżne

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Hyżne

Hyżne: Przebudowa drogi w kierunku Pastwiska w sołectwie GrzegorzówkaNumer ogłoszenia: 346640 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 346642 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 338102 – 2015 data 10.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp.

Lokalizacja

Hyżne: Remonty bieżące dróg gminnychNumer ogłoszenia: 323120 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 323122 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171667 – 2015 data 23.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki, ul. Joannitów 6, 50-525

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Błażowa: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu następującego używanego środka transportowego: samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu śmieci o parametrach określonych w punkcie IV SIWZNumer ogłoszenia: 12888 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12890 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10032 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12,

Lokalizacja

Błażowa: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu następującego używanego środka transportowego: samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu śmieci o parametrach określonych w punkcie IV SIWZ.Numer ogłoszenia: 330060 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9338 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: . Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 354122 – 2015 data 28.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4300394,

Lokalizacja

Jawornik Polski: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek dwóch szkół na terenie Gminy Jawornik PolskiNumer ogłoszenia: 9336 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Jawornik Polski: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGONumer ogłoszenia: 324782 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawornik Polski ,

Lokalizacja