Przetargi, Zamówienia Publiczne Jarosław

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Jarosław

Jarosław: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w JarosławiuNumer ogłoszenia: 20922 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Jarosław: Modernizacja obiektu stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego 2/11 w Jarosławiu na działkach 1497/9 i 1515/1 obręb 4 JarosławNumer ogłoszenia: 14700 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 14674 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4547 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. W.

Lokalizacja

Jarosław: Wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2015/2016 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczeniemNumer ogłoszenia: 14672 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Jarosław: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług transportowych polegających na przewozie i opiece w czasie przewozu dzieci (uczniów) na zajęcia do szkółNumer ogłoszenia: 14650 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Jarosław: zakup usług transportowych polegających na przewozie i opiece w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci (uczniów) z miejsca zamieszkania na zajęcia szkolne i z powrotem po ich zakończeniu do miejsca zamieszkaniaNumer ogłoszenia: 14630 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Jarosław: Dostawa mleka smakowego UHT w ramach programu Agencji Rynku Rolnego Szklanka Mleka (wyłącznie smaki: czekoladowe i truskawkowe) o zawartości tłuszczu 1,5% do szkół podstawowych w kartonikach po 0,20 litraNumer ogłoszenia: 12972 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Jarosław: Robotę budowlaną polegająca na remoncie ul. Elektrownianej w Jarosławiu polegającym na wykonaniu profilowania kruszywem istniejącej podbudowy i wykonaniu nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja ul. ElektrownianejNumer ogłoszenia: 12946 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016

Lokalizacja

Jarosław: Usługa projektowa w ramach zadania pn.: Zakup i montaż nowych wiat przystankowychNumer ogłoszenia: 12034 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12036 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8964 – 2016 data 13.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: