Przetargi, Zamówienia Publiczne Jawornik Polski

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Jawornik Polski

Numer ogłoszenia: 9338 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: . Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 354122 – 2015 data 28.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4300394,

Lokalizacja

Jawornik Polski: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek dwóch szkół na terenie Gminy Jawornik PolskiNumer ogłoszenia: 9336 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Jawornik Polski: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGONumer ogłoszenia: 324782 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawornik Polski ,

Lokalizacja

Jawornik Polski: Dostawa oleju napędowego dla potrzeb jednostek sprzętowych i transportowych Urzędu Gminy Jawornik PolskiNumer ogłoszenia: 321340 – 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Jawornik Polski: Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik PolskiNumer ogłoszenia: 317976 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Jawornik Polski: Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze – Utworzenie żłobka samorządowego – Zakup wraz z dostawą zabawek, artykułów plastycznych, pomocy dydaktycznych oraz zakup wraz z dostawą i montażem mebli i wyposażeniaNumer ogłoszenia: 311314 – 2015; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 311316 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 297236 – 2015 data 04.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Łącko, Łącko 445, 33-390 Łącko, woj. małopolskie, tel. 18

Lokalizacja

Jawornik Polski: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnegoNumer ogłoszenia: 308526 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawornik Polski , Jawornik Polski

Lokalizacja

Jawornik Polski: Zaciągnięcie kredytu długoterminowegoNumer ogłoszenia: 307160 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawornik Polski , Jawornik Polski 30,

Lokalizacja

Jawornik Polski: Remont drogi gminnej Nr 110628R dz. ewid.1141 w miejscowości Jawornik Polski – Pasterniki – Kowale – Dołki w km 0+560 – 1+210Numer ogłoszenia: 307026 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: