Przetargi, Zamówienia Publiczne Jaworzyna Śląska

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Jaworzyna Śląska

Jaworzyna Śląska: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z gminy Jaworzyna Śląska oraz ich zagospodarowanieNumer ogłoszenia: 356086 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Żarów: Przebudowa i renowacja świetlic wiejskich (Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny) obejmująca trzy zadania pn.: Zadanie 1 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Mielęcinie, Zadanie 2 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie, Zadanie 3 Przebudowa i renowacja świetlicy wiejskiej w MrowinachNumer

Lokalizacja

Żarów: Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4×4 dla Jednostki OSP w ŻarowieNumer ogłoszenia: 184820 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski

Lokalizacja

Świdnica: Ubezpieczenie mienia Gmina Miasto ŚwidnicaNumer ogłoszenia: 17824 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Świdnicy , ul. Armii

Lokalizacja

Świdnica: Przebudowa budynku Klubu Bolko w Świdnicy w zakresie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowegoNumer ogłoszenia: 11348 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Świdnica: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY BASENÓW ODKRYTYCH, NIEZBĘDNEJ INSRASTRUKTURY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej – etap INumer ogłoszenia: 7264 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 358614 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 340524 – 2015 data 11.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, woj. mazowieckie,

Lokalizacja

Świdnica: Dostawa paliw stałych w 2016 roku.Numer ogłoszenia: 358612 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w

Lokalizacja

Świdnica: Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4Numer ogłoszenia: 351292 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 351294 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 343548 – 2015 data 15.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże

Lokalizacja